Aircare Ventilation i Göteborg AB är ett privatägt serviceföretag som startades 2004. Verksamheten är inriktad på injustering, service och konsultation i samband med ny eller ombyggnad av ventilationsanläggningar.